de zalze golf club stellenbosch

De Zalze originated from

Groote Zalze, Kleine Zalze and
De Vleie

de zalze golf club stellenbosch

Welcome

to the De Zalze
Golf Club

de zalze golf club stellenbosch

Designed by

Peter Matkovich, making the most of the sweeping views of
the mountains and Blaauwklippen River

Hosts

of The World Amateur
Team Championships

de zalze golf club stellenbosch

Set within

the De Zalze Winelands
Golf Estate

de zalze golf club stellenbosch
de zalze golf club stellenbosch
de zalze golf club stellenbosch
de zalze golf club stellenbosch
de zalze golf club stellenbosch
de zalze golf club stellenbosch
de zalze golf club stellenbosch

Afrigas Monthly Mug

Overall Winner
Chris Mostert - 68 Nett

A-Div Winner
Howick Oosthuizen - 68 Nett

B-Div Winner
Bernard Olivier - 68 Nett

C-Div Winner
Francois Loots - 68 Nett

IPS Winner
Yvette Kruger - 39 points

Two Clubs
Pieter Hanekom x2
Paul Meyer
Roy Braxton
John Thomson

Date: 
Saturday, May 12, 2018